Privacyverklaring

Privacyverklaring Geste Groep

Dit is de privacyverklaring van Geste Groep B.V.’s, hierna ook: "Geste Groep". ” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Geste Groep en haar groepsmaatschappijen. 

Korte privacyverklaring

Samengevat verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van:

  • (kandidaat-) huurders om hun identiteit en kredietwaardigheid te controleren, om huurovereenkomsten aan te gaan en uit te kunnen voeren, om service te verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • bezoekers en bewoners van de particuliere en zakelijke onroerende zaken die Geste Groep in eigendom heeft, voor het beschermen van eigendommen en voor de veiligheid van de bezoekers en bewoners (in geval van toegangsregistratie en cameratoezicht).

Geste Groep verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen. 

Klik hier voor de volledige privacyverklaring.